Workshop verzus prednáška FC

Workshop verzus prednáška FC

 

 

 

Workshop verzus prednáška

Úvodne obrázky sú z poslednej prednášky FC – „Plodné debaty“

Rady by sme zorganizovali WORKSHOP na tému plodnosť a psychika. Aktuálne prebieha anketa na INSTAGRAME – fertility_coaching, holi.foli, v ktorej zisťujeme záujem o on-line alebo prezenčný workshop.

Rozdiel medzi prednáškou a workshopom je v niekoľkých bodoch a tie vám chceme objasniť.

Prednáška je výklad poznatkov na danú tému, v tomto prípade na tému psychika a plodnosť. Prednášam alebo teda hlavné slovo mám ja a účastníci majú možnosť na záver prednášky položiť otázky k téme. Celkovo je prednáška na dve hodiny – z toho pol hodina je venovaná otázkam. Na poslednej prednáške sa prelomili ľady a účastníčky sa nielen pýtali, ale aj zdieľali svoje skúsenosti s  liečbou, prežívaním, prístupom okolia k téme a podobne. To bol impulz pre nás, že dozrel čas sa posunúť na vyšší level a zorganizovať workshop.

Workshop verzus prednáška

Workshop je viac interaktívny, slúži na prehlbovanie znalostí a skúsenosti z oblasti, na ktorú je zameraný. Teda v tomto prípade na plodnosť a psychiku. Rozdiel je v tom, že lektor vytýči cieľ workshopu a program tak, aby využil aj skúsenosti účastníkov. Ide o tvorivé pracovné stretnutie ľudí, ktorých spája spoločná téma a lektor (teda JA) je facilitátorom a moderátorom diskusie. Workshop tým pádom trvá dlhšie, moja predstava je 4 hodiny. Workshop podáva istý návod „ako na to“ , aké kroky a tipy použiť na dosiahnutie cieľa a čomu sa radšej vyhnúť. Lektor využíva svoje skúsenosti s témou, ale zároveň aj skúsenosti účastníkov, ktorí sa aktívne počas workshopu zapájajú do diskusie. Téma sa viac skúma, lektor využíva svoje praktické skúsenosti, stratégie a techniky. Súčasťou workshopu je aj materiál pre účastníčky.

 Účasť je vhodná pre ženy.

Počet účastníkov: max. 12 žien

Okruhy workshopu aj prednášky na tému plodnosť a psychika sú:

  • ako psychika ovplyvňuje plodnosť a prečo ju podceňujeme
  • ako sa pozrieť na tému (ne)plodnosť z iného uhla pohľadu
  • ako vás ovplyvňuje stres a negatívne myšlienky a čo s tým vieme urobiť
  • čo je to fertility koučing a ako nám vie fertility kouč pomôcť
  • ako téma môže vplývať na partnerstvo
  • ako nás ovplyvňuje spoločnosť a sociálne zázemie
  • tipy ako si zvýšiť šance na tehotenstvo
  • zdieľanie skúsenosti s IVF a liečbou
  • inšpirácie navzájom a od kouča

Naším cieľom je o téme hovoriť a búrať TABU, pomáhať klientom s emocionálnou a sociálnou stránkou problému s plodnosťou.

Budeme sa tešiť, ak nám v anketách dáte najavo, či máte záujem o workshop a akým spôsobom – on-line alebo prezenčne. Ankety budú v apríli 2023 prebiehať na INTAGRAME – fertility_coaching a holi,foli.