Kód mladosti v hlave

Veľmi dlho už uvažujem nad touto novou a veľmi špecifickou službou na našom trhu. Myslím si, že sa dotýka veľa ľudí v zrelom veku. Sama som už v tejto fáze života a stretávam sa s témou „ako zostať dlho mladá/ý.“ Samozrejme, že pre mnohých je to najmä otázka fyzického vzhľadu, teda starostlivosti o svoje telo, fyzickú kondíciu, štýl, čo je úžasné a myslím, že celkom trendy. Dokonca existuje veľa kliník, ktoré disponujú procedúrami na omladenie v rôznych škálach podľa výberu klientiek.

Otázka znie: „Stačí to na udržanie si krásy, mladosti a vitality?“ Podľa mnohých výskumov, odpoveď je, že nestačí.

Mnohým uniká jedna zásadná a pritom veľmi prirodzená oblasť – mentálna. V mojej koučingovej praxi chcem poskytnúť niečo navyše, niečo trvalé, radostné a tvorivé.

Ako to mám nastavené v hlave? Sama som vo veku, keď uvažujem nad tým, či vek má byť pre človeka strašiakom alebo si mám zmeniť to, čo nám kódujú do hlavy a nastaviť si vlastný „Kód mladosti.“

Podľa môjho názoru väčšina prepadá panike, podlieha všeobecným presvedčeniam, že v určitom veku má človek prepadať skepse a chorobám.

Osobne verím, že mladosť , vitalitu a aj krásu si je možné udržať do vysokého veku respektíve aj navždy. Čo potrebujeme je zmeniť k tomu celkový postoj a prístup.  Zaoberám sa už 6 rokov koučingom plodnosti a pracujem prevažne so ženami, moja prax mi ukázala, že všetko je v hlave a stále si to nechceme pripustiť a pracovať na sebe a potom sa len hneváme na osud, na druhých a na všetko. Akonáhle však vezmeme kontrolu do svojich rúk, dejú sa zázraky.

Rozhodla som sa už na začiatku mojej koučingovej praxe, že budem preferovať  oblasti špecifické a veľmi konkrétne a tiež tie, ktoré sú mi blízke. Túto tému nosím uz niekoľko rokov v hlave a konečne som sa rozhodla ju zverejniť a ponúknuť najmä ženám, pretože s nimi mám skúsenosti a viem, že hlavne ženy s touto oblasťou najviac„zápasia“.

Oblasti, ktoré zahŕňa koučing na túto špecifickú a možno málo prebádanú a málo frekventovanú tému:

  • Zdravie – ako si ho udržať a zveľaďovať
  • Telo – ideálna váha
  • Myseľ – ako prispieť myslením k celkovej pohode, mladosti a kráse
  • Tvorivosť – ako tvorivosť otvoriť , znovuobjaviť, prípadne si ju udržať
  • Úprimnosť k sebe je veľmi dôležitá – väčšina z nás má problém najmä s týmto bodom