Životný koučing

  • Nachádzate sa v období životnej krízy?
  • Neviete sa rozhodnúť, stratili ste inšpiráciu?
  • Rozvádzate sa?
  • Máte nadváhu, cítite nespokojnosť vo svojom živote?
  • Máte pocit, že ste už všetko vyskúšali a nič nefunguje?

Skúste teda ešte niečo iné! Čo tak vyskúšať koučing?

Koučing sa nezameriava na chyby, ktoré sa stali, ale na príležitosti, ktoré nastanú. Koučovanie prináša pozitívne výsledky, najmä preto, že sa vytvára medzi koučom a koučovaným vzájomný vzťah dôvery a podpory a používa špecifické prostriedky a štýl komunikácie. Vzťah je rovnocenný. Ľudia, ktorí sa ocitnú v krízovej situácii, zvyčajne dokážu veci, ktoré, by oni a ani druhí nikdy od nich neočakávali. Vnútorná bariéra, ktorá nám bráni v úspechu je len jedna. Je jedno ako ju voláme – strach z neúspechu, nedostatočná sebadôvera, nedostatočné sebavedomie atď…, je to stále jedna univerzálna bariéra.

Prínos koučingu pre Vás:

  • Pomôže Vám objaviť, čo je pre vás v živote najdôležitejšie
  • Potom si vytvoríte mapu a plán, aby ste to realizovali
  • Budem s Vami pracovať na odstránení prekážok, blokov a zábran, ktoré vám stoja v ceste
  • Budem vás sprevádzať na ceste za úspechom
  • Oslávim s Vami úspech