Fertility Coaching

Fertility Coaching je nový prístup umožňujúci ženám a párom cítiť a uvedomiť si, že cestu plodnosti majú vo vlastných rukách. Mnohí klienti, ktorí sa podrobujú “fertility” liečeniu, často cítia bezmocnosť, beznádej, majú pocit, že všetko je mimo ich kontrolu.

Ľudia, ktorí prežívajú problém s počatím majú často krát ťažkosti hovoriť o tom a cítia sa s týmto problémom osamotení. Na základe mojej osobnej skúsenosti viem veľmi dobre pochopiť, čo prežívate.

Plodnosť ovplyvňuje veľa oblastí ak nie všetky oblasti života párov a naopak život môže mať tiež vplyv na plodnosť. Úlohou kouča je sprevádzať a podporiť klienta, aby cítil, že má svoj život pod kontrolou a aby ostával pozitívne naladený počas tohto obdobia. Mnohé výskumy dokazujú, že stres, úzkosť, strach majú negatívny dopad na náš reprodukčný systém.

Fertility coaching Vám pomôže redukovať stres, úzkosť, identifikovať a nastaviť pozitívny životný štýl.

Hľadáte odpovede na otázky čo je pre vás dôležité alebo čo vás brzdí? Hľadáte odvahu a podporu? Tak sa poďme porozprávať. Pre tých, ktorí túžia po dieťati som tu.

Rozumiem nádeji a snom každej ženy mať svoju rodinu. Verím, že ženské telo reaguje na spôsob myslenia, cítenia a konania ženy a preto každá žena má vo svojich rukách kľúč k plodnosti. Pomáham identifikovať a pracovať so strachom, limitovaným myslením a presvedčeniami, ktoré súvisia s problémom počať dieťa. Pomáham ženám vybudovať si seba- dôveru a seba -lásku.

Môj vnútorný záväzok je vzdelávať, podporovať, inšpirovať ženy na ich ceste za svojím bábätkom. Osobne verím v zázraky a ľudský život považujem za jeden zo zázrakov..

Čo je to vlastne „Fertility Coaching“ alebo „Koučing plodnosti“?

Je to koučing, ktorý sa zameriava na ženy a páry, ktoré majú problém s plodnosťou.

V koučovaní je dôležité, aby zmeny vychádzali z vnútra a aby klient jasne definoval čo chce. Kouč zdôrazňuje klientovi, že on sám je zodpovedný za svoj život a to, čo sa v ňom deje.

Koučing je proces, ktorý vám umožní zastaviť sa, zamyslieť sa nad sebou, uvedomiť si svoje hodnoty v živote, svoje ciele a priority, nájsť svoju vlastnú rovnováhu. Kouč je ten, kto Vás na tejto ceste len sprevádza, nedáva vám žiadne rady, lebo len to čo vychádza z vášho vnútra je autentické a pre vás to najsprávnejšie. Dovolí vám nasledovať vaše srdce, preto aj mottom našej koučingovej praxe je: „Otvorte svoje srdce svojim snom.“

Fertility koučing vám pomôže obnoviť kontrolu a prinesie do vášho života opäť nádej. Je prospešný predovšetkým pre ľudí, ktorí sa zasekli v opakujúcom sa správaní.

Otázoky, ktoré Vám môžu pomôcť identifikovať, či potrebujete „Fertility kouča“:

  • Je tehotenstvo jediné na čo sa sústreďujete?
  • Žialite, keď vidíte tehotné ženy?
  • Máte stres z liečby?
  • Myslíte si, že život nie je fér?
  • Myslíte si, že nikdy neotehotniete?
  • Máte pocity menejcennosti, lebo nemôžete otehotnieť?
  • Váš partnerský vzťah stráda, pretože sa snažíte o tehotenstvo?
  • Cítite sa sama na tejto ceste a stratená?