Čo je to šťastie?

Čo je to šťastie?

Čo je to šťastie?

Čo je to šťastie?

20.3. je medzinárodný deň šťastia, v mojom koučingu venujem téme šťastia dosť času a preto som sa rozhodla napísať tento BLOG. Chcem vám túto krásnu tému priblížiť z psychologického hľadiska a z mojich skúseností. Prajem veľa šťastia a príjemné čítanie.

Čo je to šťastie?

Šťastie je emocionálny stav charakterizovaný pocitmi radosti, spokojnosti a naplnenia. AJ keď šťastie má veľa rôznych definícií, často sa opisuje ako prežívanie pozitívnych emócií a spokojnosti so životom. Keď hovoríme o šťastí môžeme hovoriť o tom ako sa cítime v prítomnom okamihu, keď tento pocit prežívame. Alebo hovoríme všeobecnejšie o tom ako sa v živote cítime. Šťastie je široko definovaný pojem, ktorý sa sústredí na osobné pocity jednotlivca a preto si ľudia pod pojmom šťastie predstavujú širokú škálu.

Dve kľúčové zložky šťastia sú:

  1. Rovnováha emócií: Každý prežíva pozitívne aj negatívne emócie, pocity a nálady. Šťastie je spojené s prežívaním pozitívnych emócií.
  2. Životná spokojnosť: Týka sa toho ako sa cítite spokojní s rôznymi oblasťami svojho života vrátane vzťahov, práce, úspechov a iných vecí, ktoré považujete za dôležité.

Vnímanie šťastia sa môže u jednotlivých ľudí líšiť, existuje niekoľko znakov, ktoré psychológovia hľadajú pri meraní a hodnotení šťastia.

Niektoré kľúčové znaky šťastia:

  • Pocit, že žijete život, aký ste chceli
  • Pocit, že podmienky vášho života sú priaznivé
  • Pocit, že ste v živote dokázali, čo ste chceli alebo tam smerujete
  • Pocit celkovej spokojnosti so svojím životom
  • Prežívanie viac pozitívnych ako negatívnych emócií

Netreba však zabudnúť na to, že aj šťastní ľudia z času na čas prežívajú celú škálu ľudských emócií – hnev, frustráciu, nudu, osamelosť, smútok… Ale keď čelia nepohodliu, kríze majú základný pocit optimizmu, že sa veci zlepšia, že sa dokážu vyrovnať s tým, čo sa deje a že sa budú môcť opäť cítiť šťastní.

Čo je to šťastie?

Existuje mnoho rôznych spôsobov myslenia o šťastí.  V mojom koučingu robím klientom Kvadrant šťastia a úspechu. Aristoteles rozlišoval dva druhy šťastia – hedoniu a eudaimoniu.

  • Hedonia: Hedonistické šťastie pochádza z potešenia. Spája sa s robením niečoho, čo nás baví, starostlivosťou o seba, plnením túžob, prežívaním radosti a pocitom uspokojenia.
  • Eudaimonia: Tento typ šťastia je odvodený od hľadania cnosti a zmyslu. Pocit, že váš život má zmysel, hodnotu a účel. Spája sa skôr s plnením si povinností, investovaním do dlhodobých cieľov, starostlivosťou o blaho druhých a napĺňaním osobných ideálov.

Nedávno psychológovia navrhli pridanie tretej zložky, ktorá sa týka angažovanosti. Sú pocity záväzku a účasti v rôznych oblastiach života.

Niektoré typy šťastia, ktoré môžu spadať do týchto troch kategórií, zahŕňajú: radosť, vzrušenie, vďačnosť, optimizmus, spokojnosť.

Niektorí ľudia majú tendenciu byť prirodzene šťastnejší. Ak do tejto kategórie nepatríte, existujú veci, ktoré môžete urobiť, aby ste si vypestovali pocit šťastia. Toto rozoberáme na koučingu.

Aký vplyv má šťastie na váš život?

Z môjho pohľadu a skúseností obrovský. Pozitívne emócie sú spojené s lepším zdravím, imunitou a dlhovekosťou, krásou. Pozitívne pocity zvyšujú odolnosť. Odolnosť pomáha lepšie zvládať stres a lepšie sa vyrovnať s neúspechom. Pozitívne emócie zvyšujú spokojnosť so životom.

Na záver citát môjho obľúbeného kouča:

„Ak chcete vedieť tajomstvo šťastia. Poviem vám to jedným slovom: ROZVOJ.

ROZVOJ=ŠŤASTIE.“ Tony Robbins