Rozhovor pre Akčné Mamy

Rozhovor pre Akčné Mamy

Rozhovor pre akčné mamy

Marcela Korčeková sprevádza ženy na ceste za dieťaťom

Tu si môžete pozrieť rozhovor pre akčné mamy

Zdoj: https://akcnemamy.akcnezeny.sk/2019/09/11/marcela-korcekova-sprevadza-zeny-na-ceste-za-dietatom

Marcela Korčeková je prvou fertility koučkou na Slovensku. Po tom, čo sama na vlastnej koži zažila, aké je to mať problém s otehotnením, začala sa týmto problémom zaoberať viac a na profesionálnej úrovni. Dnes radí ostatným ženám a pomáha im na ceste za vytúženým dieťaťom.

Marcelka, povieš nám v úvode čo znamená Fertility Coaching?

Fertility Coaching je unikátny koncept sprevádzania žien a párov na ceste za dieťaťom. Využíva koučing ako metódu rozvoja osobnosti a zameriava sa na ženy a páry, ktorým sa nedarí otehotnieť. Alebo ináč povedané – Fertility koučing je klasický koučing teda proces zmeny smerom k tomu, čo klient chce a smerom k pozitívnej zmene, akurát sa zameriava na ženy/páry, ktorým sa zatiaľ nedarí otehotnieť.

Ako si sa dostala k tejto neľahkej téme?

Fertility koučing som založila v roku 2010 ako prvá na Slovensku. Inšpirovala som sa najmä v zahraničí, kde je fertility koučing známy a uznávaný aj medicínskou komunitou – teda lekármi. . Sama som bola na „ceste plodnosti“ 15 rokov a viem ako ma tá situácia vyčerpala, zobrala mi optimizmus a radosť zo života a napokon prispela aj rozpadu môjho manželstva. Uvedomenie, že tu zlyhala moja psychika, bolo pre mňa ťažké, ale zároveň aj inovátorskej. Bol to aj impulz založiť si vlastnú prax pod názvom FertilityCoaching.

S čím sa podľa teba najčastejšie spája problém neplodnosti?

Môj koncept spočíva v tom, že sprevádzam ženu/pár sebapoznaním, pomáham im obnoviť optimizmus, pozitívne myslenie alebo aj natrénovať a vrátiť sa k svojej podstate a šťastiu. Pretože, šťastná uvoľnená žena otehotnie oveľa skôr.

Akoby tu narážam na dve roviny tohto problému. Jedna je psychická a druhá je sociálna rovina. Psychická spočíva v prežívaní tejto situácie. Problém s plodnosťou spôsobuje enormný tlak na páry. Okrem toho reakcie žien sú odlišné od reakcie mužov. Muži väčšinou (a teraz páni bez urážky) nerozprávajú o emocionálnych veciach. Nechcem zovšeobecňovať, ale jednoducho toto platí. Ženy sa musia vyrovnať s vlastnými reakciami na túto situáciu, ktoré sú väčšinou negatívne – plač, hnev, smútok, sklamanie, bezmocnosť, žiarlivosť na iné tehotné, beznádej.

Druhá rovina je sociálna – teda status, ktorý máte, keď máte partnera, ste s ním už dlhšiu dobu a nemáte dieťa alebo nie ste ešte tehotná. Okolie to začne zaujímať a začnú vás „otravovať“ otázkami typu: „Kedy budete mať dieťa? Prečo už nie si tehotná? Na čo ešte čakáš? Máš niečo nové?“ Táto rovina opäť spôsobuje emocionálnu bolesť a bezradnosť, prípadne hnev. Žena, ktorá túži po dieťati nevie ako má odpovedať a tieto otázky ju zraňujú. Preto odporúčam všetkým nepýtajte sa otázky tohto typu, je to vec intímna a súkromná.

Rozhovor pre akčné mamy

Dá sa skutočne otehotnieť zmenou zmýšľania?

Myslím, že jednoznačne sa to nedá povedať. Skôr plodnosť je tak zložitý komplex, že ani medicína si s ňou napriek všetkému nevie až tak jednoznačne poradiť. Tu však musím zdôrazniť, že všetky moje klientky navštevujú lekárov a majú za sebou rôzne vyšetrenia a liečbu. Samozrejme, aj ich partneri.
Z mojich pozorovaní je dôležité mať energiu, udržať si lásku v partnerstve, žiť naplno, konať dobro, poznať sa a radovať sa zo života.

Hlavne sa nedať prevalcovať sklamaním a smútkom, pozerať sa na celú situáciu z nadhľadu. Uvedomujem si, že je to veľmi zjednodušené a ten problém je oveľa zložitejší. Mám veľa úspešných tehotenstiev aj napriek nepriaznivým medicínskym prognózam. Osobne som presvedčená aj na základe vlastnej skúsenosti a tiež aj z mojej praxe že tu psychika zohráva dôležitú úlohu.

Okrem toho vychádzam aj z výskumov, ktoré robili na túto tému v zahraničí a tie jednoznačne potvrdzujú lepšie výsledky u žien, ktoré vyhľadali odbornú pomoc – kouča, psychológa.

Stretávaš sa len so ženami alebo k tebe prichádzajú aj páry?

Najviac ku mne chodia ženy a to často v štádiu, keď už ich tá situácia veľmi zraňuje a bolí. Mám vo svojej praxi aj páry, teda obaja partneri sa rozhodli pre koučovanie, ale tých je oveľa menej. Nie je nutné, aby na koučing chodili obaja, niekedy to môže byť dokonca kontraproduktívne a preto nechávam na mojich klientov, aby sa rozhodli ako im to vyhovuje.

Existuje výskum, koľko párov na Slovensku aktuálne rieši problém s neplodnosťou?

Robili sa výskumy, ktoré uvádzajú, že s plodnosťou má u nás problém každý šiesty pár. Vo svete sa už dlhšie uvádza, že problém s plodnosťou má každý piaty pár. Neviem nakoľko sú tieto výskumy relevantné, ale je jasné, že ľudská plodnosť klesá. Dnes tu máme množstvo kliník na asistovanú reprodukciu. Keď som tento problém začala riešiť ja nebola ani jedna a potom len jedna. To je jasný dôkaz, že tento problém má stúpajúcu tendenciu.

Vieš nejako vyčísliť aj úspešnosť párov, ktorí sa rozhodnú pre Fertility Coaching?

Viem o 70-tich bábätkách, ktoré sa narodili mojim klientkam, aktuálne sú dve tehotné. Musím zdôrazniť, že u nás je vedomie o tom, že psychika zohráva významnú úlohu pri akomkoľvek uzdravovaní stále nízke. Zo začiatku som mala problém „získať“ dôveru klientov. Dnes vďaka všetkým úspechom,
mojej systematickosti a odhodlanosti mám klientov viac. Stále sa to však nedá porovnať s vyspelými krajinami na západ od nás.

Pre mňa je však dôležité pomôcť mojim klientkam s psychikou – vyrovnať sa, pozerať na situáciu ako na výzvu ísť za dieťaťom a nie ako na tragédiu. Teda pracovať s ich psychikou a naladením. Tam dávam záruku, že sa nám to podarí, pokiaľ bude klientka spolupracovať. Žiaľ, ani ja neviem dať záruku, že všetky klientky otehotnejú.

S Marcelou sa stretnete aj na našej konferencii Pre zdravie ženy v Košiciach

Rozhovor pre akčné mamy

Ako dlho sa v priemere snaží pár otehotnieť?

Ak má pár problém otehotnieť, uvádza sa, že ak má žena do 35 rokov, by mala po roku snaženia vyhľadať lekársku pomoc. Ak má žena nad 35 rokov, tak po pol roku snaženia sa. Ku mne chodia klientky v rôznom štádiu snaženia sa. Tu je hlavné kritérium ako to žena prežíva a čo to robí s jej psychikou. Mám klientky, ktoré sa snažia napríklad „len“ rok a už ich tá situácia veľmi vyčerpáva a hľadajú si pomoc v tejto oblasti.

Mám aj klientky, ktoré sa snažili aj 10 rokov. Záleží na tom ako to žena vníma a nakoľko je mentálne vyspelá a silná vyhľadať pomoc aj v oblasti psychickej. Moja skúsenosť je, že čím skôr ma vyhľadá a zapracuje na psychike, tým je to lepšie a výsledok sa dostaví rýchlejšie. Samozrejme je to veľmi individuálne a záleží na konkrétnej žene ako na sebe zapracuje.

Čo by si odkázala všetkým, ktorí aktuálne riešia vo svojom živote takéto obdobie?

V prvom rade, aby mali nádej a udržali si pozitívne nastavenie. Veľmi dôležité je uvedomovať si myšlienky a emócie, ktoré ich na ceste za dieťaťom sprevádzajú. Žiaľ väčšinou sú to negatívne koncepty, rozprávam o tom na mojich prednáškach a ženy mi to potvrdzujú.

Dôležité je uvedomiť si, že vyhľadať pomoc kouča, psychológa je skôr sila osobnosti ako slabosť. Žiaľ ešte stále to vnímame ako vlastné zlyhanie a neschopnosť, ale opak je pravdou. Každej žene, ktorá je v tejto situácie želám veľa plodných myšlienok, aby bola proaktívna, mala otvorené myslenie a verila svojmu telu a sama sebe.

V októbri pricestuješ do aj Košíc. Stretneme sa spolu aj na našej prvej konferencii PRE ZDRAVIE ŽENY. Na čo sa návštevníčky môžu tešiť?

V októbri sa stretneme na vašej konferencii PRE ZDRAVIE ŽENY. Veľmi sa teším na všetkých. Chcem účastníčky inšpirovať a povzbudiť mojou prednáškou na tému, ktorej sa už roky venujem. Samozrejme, že budem k dispozícii aj na individuálne konzultácie.