Marcela Korčeková sprevádza ženy na ceste za dieťaťom