Psychika a plodnosť

Psychika a plodnosť

Psychika a plodnosť

Psychika a plodnosť spolu súvisí.

Psychika a plodnosť spolu súvisia. Ak je všetko v poriadku po zdravotnej stránke. Vy sa stravujete zdravo, máte optimálnu váhu, nepijete alkohol nadmerne, nefajčíte.  Teda váš životný štýl je v súlade so snahou počať dieťa, ale napriek tomu sa vám nedarí otehotnieť. Už v tomto bode vstupuje do „hry“ vaša psychika.

Ako problém s plodnosťou ovplyvňuje váš život?

Okrem toho, že ide o zdravotný problém, ktorý riešite s odbornými lekármi. Problém s plodnosťou má aj psycho -sociálne aspekty. To znamená, že nás ovplyvňuje psychicky a aj sociálne.

Sociálny aspekt

Sociálny aspekt – zrazu zistíme, že v našom okolí sú ľudia, ktorí tento problém nepoznajú a nerozumejú nám. Nechápu naše obavy a tiež nechápu, že náš problém je veľmi citlivý a nechce sa nám o ňom hovoriť. Máme tendenciu sa izolovať od blízkych priateľov, rodiny a známych, ktorí deti majú, prípadne sú v očakávaní. Dochádza k sociálnej izolácii.
Mnohé moje klientky zažívajú túto izoláciu na vlastnej koži. Izolujú sa od priateliek, ktoré sú tehotné alebo majú už deti. Izolujú sa mnohokrát od rodiny a veľmi citlivo vnímajú otázky okolia na tehotenstvo alebo materstvo. Mnohokrát  nevedia ako reagovať na otázky okolia. Žiaľ často sú tie otázky položené veľmi necitlivo, napr.: „Na čo čakáte? Prečo ešte nemáte dieťa? To Ti je kariéra prednejšia?“ a podobne. Jedna moja klientka si našla skvelú odpoveď – „Je to na najlepšej ceste.“

Psychický aspekt

Psychický aspekt – problém s plodnosťou ovplyvňuje našu psychiku, ide o životnú krízu, ktorá nám znepríjemňuje celý život. Túto krízu prežívame často rozdielne – teda ináč celú situáciu vnímajú muži a ináč ženy.
Čo si myslíte, keď počujete slovo „neplodnosť“? Čo cíti žena a muž, keď sa na ceste za svojím rodičovstvom stretnú s diagnózou „neplodnosť“?
Pre mnohých „neplodnosť“ prináša celý rad emócií – bezmocnosť, smútok, sklamanie, beznádej, pocit, že ja nie som dosť dobrá/ý, pocit menejcennosti, pocit nespravodlivosti, závisť …

Psychika a plodnosť

Cesta za rodičovstvom pri problémoch s plodnosťou je stresujúca, ale zároveň nás obohatí a posilní tak, že sa dokážete postaviť akýmkoľvek výzvam v živote. Pozerajte sa na seba ako na odvážnych, otvorených, ochotných, angažovaných ľudí.
Neplodnosť je diagnóza a z medicínskeho hľadiska celkom efektívne aj úspešne liečiteľná. Je to choroba ako každá iná, no napriek tomu má „punc“ tabuizovania, pretože sa týka veľmi intímnej oblasti, každého kto sa s ňou stretáva. Stále viac a viac párov je s touto diagnózou konfrontovaných.

Nedobrovoľná bezdetnosť je oprávnene vnímaná ako krízová životná situácia, veď materstvo /otcovstvo je prirodzeným právom a poslaním ženy/muža. V krízových alebo vypätých situáciách, medzi, ktoré patrí aj nedobrovoľná bezdetnosť, často sami nevieme zmeniť uhol pohľadu na túto situáciu a máme tendenciu obviňovať seba alebo druhých za okolnosti, ktoré nemáme pod kontrolou, a pre ktoré sme sa dobrovoľne nerozhodli.