Prosba o pomoc pri diplomovej práci

Prosba o pomoc pri diplomovej práci

Prosba o pomoc pri diplomovej práci

Prosba o pomoc pri diplomovej práci

Prosíme všetky moje klientky a ženy o pomoc pri diplomovej práci.  Prosíme, všetky ženy a moje klientky, ktoré si prešli cestu plodnosti, aby pomohli študentke psychológie Martine s diplomovou prácou. Martina je jedna z mála, ktorá sa zaoberá témou plodnosť a psychika. Veľmi to oceňujem a verím, že jej budete ochotné pomôcť. Ďakujem!

Téma diplomovej práce je:

Psychologické aspekty a dôsledky neplodnosti

Citujem:

„Mojím cieľom je zistiť/priblížiť psychické prežívanie u ľudí, ktorí neplodnosťou prechádzajú.
Ako neplodnosť ovplyvňuje ich každodenný život, partnerský vzťah, psychické prežívanie alebo iné dôsledky, ktoré z ich situácie vychádzajú. Môj výskum bude kvalitatívny (využívať budem rozhovor), ktorý najlepšie dokáže zachytiť vnútorné prežívanie konkrétnych ľudí.
Chcela by som Vás týmto požiadať o pomoc, ktorá by mi nesmierne pomohla pri mojej diplomovej práci, ale zároveň aj k rozšíreniu poznatkov v tejto doposiaľ veľmi málo prebádanej oblasti.“

Prosba o pomoc pri diplomovej práci

Pomoc by spočívala v oslovení niekoľkých klientov, ktorí by boli ochotní zapojiť sa do výskumu. Išlo by len o jedno stretnutie so mnou. Rozhovor, v ktorom by som ženy požiadala, aby mi porozprávali o svojej skúsenosti s neplodnosťou.  Ako prežívajú/li neplodnosť ako takú, prípadne jej liečbu.
Potrebujeme ženy, ktoré sú ochotné autenticky a úprimne odpovedať na otázky spojené s obdobím, keď sa márne pokúšali o dieťa. Ako to prežívali, čo bolo pre nich najťažšie. Ako vnímali pomoc okolia. Ako vnímali celospoločensky tému neplodnosti. Ako vnímali pomoc lekárov a centier asistovanej reprodukcie.
Všetky rozhovory budú anonymné! V práci samozrejme nebudú použité reálne mená zapojených, ani iné údaje ktoré si nebudú priať, aby boli zverejnené.“
Verím, že budete ochotné rozhovor poskytnúť a pomoc dobrej veci a zároveň to môže pomôcť aj Vám. 
Martina je ochotná výsledky ako aj diplomovú prácu s Vami zdieľať.
V prípade záujmu sa môžete kontaktovať mňa:
marcela.korcekova@gmail.com
alebo priamo Martinu: 
martina.matyasekova@gmail.com
Ďakujeme za vašu pomoc a ochotu! Vážime si vašu pomoc.