Poďakovanie lekárovi

Poďakovanie lekárovi

Poďakovanie lekárovi

Rada by som aj touto cestou poďakovala MUDr. Jurajovi Braunovi z gynekologickej ambulancie a nemocnice v Leviciach za odporúčanie Fertility koučingu klientkam.

Vážim si jeho otvorený prístup k problematike a snahu pomôcť klientkam.

Verím, že čoskoro viac lekárov pochopí, že psychika je v prípade problémov s plodnosťou veľmi dôležitá a uvítajú spoluprácu.