Marcela Korčeková – žena, ktorá napomáha plodnosti iných žien

Marcela Korčeková – žena, ktorá napomáha plodnosti iných žien

Výnimočné ženy

Ďakujem redaktorke Martine Záchenskej za pozvanie do relácie Ženy tu a teraz a za krásny rozhovor.

Som hrdá na to, že ma zaradili medzi výnimočné ženy, je to pre mňa záväzok byť stále lepšia ako odborník a aj ako človek.

Nech sa páči, tu je náš rozhovor:
http://tv.teraz.sk/zeny-tu-a-teraz/141044-011-016_zeny_tat_20141030mp4544f70bf94a6f62f4773d88c/1651/