Lenna – septembrové číslo

Lenna – septembrové číslo

Lenna – septembrové číslo

Lenna – septembrové číslo. V septembrovom čísle časopisu LENNA si môžete prečítať rozhovor so mnou pod názvom:

„Chcem ukázať ženám, že vždy je cesta.“

Lenna - septembrové číslo