Kto je fertility kouč

Kto je fertility kouč

Kto je fertility kouč

Kto je fertility kouč

Prečo si najať fertility kouča?

Kto je Fertility kouč? Fertility coaching je pomerne nová téma pre koučovanie, ktorej sa venujem od roku 2010. Za ten čas mám výborné výsledky a moja práca ma napĺňa a teší. Pomáham klientom nielen vytvoriť si plán do budúcnosti, ale aj spracovať negatívne emócie a urobiť ťažké rozhodnutia. Napríklad aj kedy skončiť s liečbou a rozhodnúť sa pre alternatívne riešenie ako adopcia alebo bezdetnosť.

Osobná skúsenosť

Oblasť „fertility“ mi osobne nie je neznáma, mám vlastnú skúsenosť s liečbou, so sklamaním aj s ťažkým rozhodnutím žiť bez detí. Moja cesta za dieťaťom bola dlhá a žiaľ nebola naplnená. O to viac ma teší, že dnes dokážem mojim klientom túto ťažkú cestu prekonať s nadhľadom a eleganciou a tiež fakt, že to má úspechy.

Cesta za dieťaťom nemusí byť o sklamaní, bolesti a odkladaní životných rozhodnutí na neskôr. Môže byť oveľa ľahšia, ak ju vezmete do vlastných rúk a začnete meniť svoje postoje. Vždy je ten správny čas to zmeniť. Možno nastal práve teraz.

Poslanie

Ako kouč vidím svoje poslanie v tom, že poskytujem klientom bezpečné prostredie bez predsudkov. Bez posudzovania a umožňujem im maximálne využiť svoj potenciál a naštartovať plodnosť. Vyliečiť bolesti z neúspechov, potratov a vytvoriť fertility plán a  podmienky pre lepší partnerský vzťah. Maximalizovať svoju plodnosť a porodiť vytúžené dieťa.

Koučujem z perspektívy, že život je dobrodružstvo a že môžete aj počas tejto cesty svoj život milovať, musíte mať však plán, ináč sa ľahko stratíte v strachu.

Koučing verzus terapia

Koučing sa líši od terapie tým, že sa zameriava na súčasnosť a budúcnosť. Terapia je fantastická, ale ja sa zameriavam na to, čo bude. Toto je o tom, aby sa klient pohol dopredu a nestrácal veľa času minulosťou. Pohnúť sa dopredu je veľmi osviežujúce a má to veľkú silu.

Rozsah stretnutí

Pracujem s klientmi po dobu 5 alebo 10 stretnutí, najväčší efekt má tých 10 stretnutí.

Pracujeme spolu buď osobne v Bratislave alebo cez skype, či mobil.

Som sprievodcom mojich klientov na ceste k ich snom. Mnohým sa podarilo tento sen naplniť už aj dvojnásobne – majú už aj dve deti, dokonca aj tri.

Prvé stretnutie je nezáväzné a ZDARMA!