Keď sa nedarí otehotnieť

Keď sa nedarí otehotnieť

Napísali k téme, keď sa nedarí otehotnieť

Keď sa nedarí otehotnieť. Zdieľam článok z portálu Slovenské mamičky  pod názvom: „Ešte nie si tehotná? A načo, prosím Ťa pekne, čakáš!

Okrem psychologických faktorov, ktoré sprevádzajú Dg. Infertility, sú aj  faktory sociálne a tento je jeden z najvýznamnejších.

Pekne a pravdivo napísaný článok. Pomáha nielen párom, ktoré problém riešia, ale aj ostatným, ktorí ešte stále kladú nevhodné a neempatické otázky ohľadom tehotenstva a materstva druhých.

Ešte nie si tehotná? A načo, prosím ťa pekne, čakáš!