Fertility coaching a jeho benefity

Fertility coaching a jeho benefity

Fertility coaching a jeho benefity

Prečo fertility coaching?

Koučing je tvorivý proces, ktorý inšpiruje klienta k maximálnemu využitiu jeho osobného a profesionálneho potenciálu.

Prvou dôležitou podmienkou, aby bol kouč úspešný je jeho schopnosť pomôcť klientovi dosiahnuť výsledky. V konečnom dôsledku je to klientova zodpovednosť dosiahnuť výsledky. Koučova úloha je sústrediť sa na výsledky, ktoré chce klient dosiahnuť. Verím, že každý je schopný dosiahnuť výsledky, ak si plní svoje úlohy. Ak budete akčný a budete pracovať, uvedomovať si svoje vnútorné hry a nevzdáte sa je to len otázka času a výsledky sa dostavia. Pre niektorých ľudí je otázka veľmi krátkeho času, pre iných je otázka trochu dlhšieho času. Dôležité je zotrvať a nevzdať sa!

Koučing klientom pomáha sústrediť sa na výsledky, inšpiruje ich a nedovolí im vzdať sa a nabehnúť do starých koľají.

Hodnota, ktorú vám koučing prinesie do života je nezaplatiteľná – zmení vám život, prinesie vám do života, to čo chcete.

Fertility coaching a jeho benefity

V mojom koučovaní ide o prácu so ženami (pármi), ktoré majú problém s plodnosťou. Ich želateľný výsledok je zdravé dieťa. Paradoxne tu platí, že oveľa vyššia hodnota je rovnováha v živote, vnútorná spokojnosť a radosť. Na tom s klientkami pracujem a vo väčšine prípadov sa mojím klientkam narodí zdravé dieťa. Ohľadom času je to rôzne, u niekoho prebehne transformácia veľmi rýchlo, u niekoho to trvá dlhší čas. V tomto prípade sú výsledky nielen merateľné ale aj viditeľné a zhmotnené. Toto je na mojej práci to najúžasnejšie a prináša to obrovskú radosť nielen mojim klientkam ale aj mne.

Je to jednoduché, efektívne a má to výsledky! Pomôžem vám zmeniť vaše nastavenie na pozitívnejšie, pomôžem vám cítiť sa vyrovnanejšie a pomôžem vám mať svoju plodnosť pod kontrolou.

Dôležité v tomto procese je, aby klient uvedomil svoju zodpovednosť a svoj podiel na výsledku. Mám obrovské šťastie, že koučujem ženy, ktoré sú nielen veľmi inteligentné, ale aj emocionálne gramotné a uvedomujú si, že emócie sú v našom živote nosné a často riadia naše životy.

Kľúčové momenty

Kľúčové pre každý pár, každú ženu a muža, ktorý prechádzajú obdobím ťažkostí s plodnosťou je uvedomiť si, že problémy s plodnosťou sú úzko prepojené s prežívaním jednotlivca a vplývajú nielen na samotného človeka ale aj na jeho vzťahy s partnerom/partnerkou, rodinnými príslušníkmi a priateľmi.

S narastajúcim problémom s plodnosťou ľudstva ako takého sa začína stále viac pozornosti venovať nielen medicínskej stránke problému ale aj psychologickej. V zahraničí bolo robených už pomerne veľké množstvo výskumov ohľadom tejto problematiky, na Slovensku sa stále neplodnosť skúma len z hľadiska medicíny a na psychickú stránku problému sa zabúda.

Z týchto dôvodov a tiež na základe vlastných skúseností som v roku 2010 založila svoju prax Fertility koučky a za ten čas sme s mojimi klientkami dosiahli veľké úspechy.

Nemusíte byť na ceste za dieťaťom samé!

Fertility coaching je sprievodca vašou plodnosťou, ukáže vám cestu ako prekonať problém s plodnosťou s nadhľadom a pozitívnym nastavením!

Teším sa na ďalšie koučovanie s vami, zjednodušte si svoju cestu za dieťaťom, spolupracujte s Fertility koučom alebo príďte na prednášku v júni 2018 a dozviete sa viac.

Prednáška TU: https://tickpo.sk/detail/prednaska-cesta-za-dietatom-ako-na-to-2546