Energia a plodnosť

Energia a plodnosť

Energia a plodnosť

Energia a plodnosť ako to spolu súvisí? Plodnosť z mojich skúseností a uhľa pohľadu súvisí aj s energiou. Myslím životnú energiu, tú ktorú získavate zo spánku, zo stravy, z myšlienok. Okrem iného tam, kde zameriavate svoju pozornosť, tam dávate energiu.

V prípade, že sa vám dlhšie nedarí otehotnieť, často prežívate negatívne emócie ako hnev, smútok, frustráciu, strach, závisť, bezmocnosť, osamelosť. Tieto negatívne emócie vyčerpávajú vašu životnú energiu. Telo nemá životné zdroje a energiu na liečbu. Toto je nevyhnutné si uvedomiť.

Váš život sa dostáva pod stresový hormón a život pod vplyvom stresového hormónu nás núti tlačiť na výsledky a všetko riadiť. To vytvára ešte väčšie napätie a ocitáme sa v bludnom kruhu. Čím viac tlačíme, tým je odpor väčší. Ako z toho bludného kruhu vonku?

Staňte sa tvorcom svojho života. Väčšinou sme v roli obete. Keď však pochopíme tento princíp plynutia energie a vytvárania si nadhľadu a pozitívnych obrazcov svojej budúcnosti, zmeníme tok energie. Naša energia začne plynúť a pozornosť zameriame na to, čo skutočne chceme a tak si vytvoríme realitu svojej budúcnosti.

Toto sa dá urobiť aj samostatne, len to zaberie pomerne dlhý čas. Ak sa zveríte do rúk fertility kouča on vás naviguje a pomôže vám zmeniť tok energie na liečivú a radostnú. Pomôže vám pochopiť, čo chcete, čo presne to znamená, prečo je to dôležité a tým rýchlejšie a lepšie výsledky dosiahnete.

Energia a plodnosť

Ak viete akú budúcnosť chcete ľahšie sa vám predstavuje a rýchlejšie ju zhmotníte do reality.

Možno to všetko znie zložito, v podstate je to veľmi jednoduché.

Počas koučingu sa stanete vedcom vlastného života, budete ho skúmať z rôznych strán pomocou techník a nástrojov koučingu. Budete spoznávať svoje želania, ciele, hodnoty, svoje emócie, myšlienky a meniť ich na tie, ktoré sú pre vás najprijateľnejšie.

To ako myslíte, cítite a konáte určuje vašu integritu. Počas koučingu si začnete premietať , čo znamená byť šťastná, zdravá a plodná. Tým, že si to budete premietať a predstavovať sa pripravíte na realitu.

Odporúčam každému spoluprácu s koučom. V mojom prípade odporúčam 10 sedení, ktoré som nazvala ORCHIDEA.

Aktuálne sú dostupné len cez skype/online. Neváhajte a napíšte mi! Prvé stretnutie je nezáväzné a zdarma!

Teším sa na spoluprácu s vami!