E-book

E-book

Rozhodla som sa, na základe vašich podnetov a mojich už 6 ročných skúseností ako Fertility kouč-ka, napísať inšpiratívnu E-book o tom ako si zvýšiť  plodnosť. Kniha bude plná inšpirácie, príkladov a bude reflektovať moje profesionálne skúsenosti ako aj zahraničné výskumy v tejto oblasti. Rovnako sa s vami podelím o to najlepšie, čo v súvislosti s touto témou existuje u nás a vo svete – kliniky, cvičenia, akupunktúra….

Na E-book sa môžete tešiť na JAR 2016, momentálne som v tvorivom procese. Ak máte nejaké podnety, návrhy, odporúčania, budem veľmi rada, ak mi napíšete.