10 TIPOV pre plodnosť

10 TIPOV pre plodnosť

10 TIPOV pre plodnosť

10 tipov pre plodnosť

 1. zaobchádzajte so sebou vľúdne
 2. pozerajte sa na seba ako na ucelenú bytosť a urobte všetko preto, aby to tak zostalo
 3. vybudujte si podporu, všade, kde to je možné, podporná skupina
 4. podporte svoj partnerský vzťah na všetkých úrovniach, nielen na tých, ktoré súvisia s neplodnosťou
 5. ako je to len možné žite naplno svoj život, nič neodkladajte na neskôr
 6. starajte sa o svoje fyzické telo, jedzte zdravo, cvičte, relaxujete
 7. dovoľte ľudom aby vás podporili, tak ako to potrebujete, nepredpokladajte, že to budú vedieť, povedzte im, čo potrebujete
 8. pamätajte si, že nie ste sama, podporné skupiny sú veľká pomoc a obrovská úľav
 9. robte veci, ktoré vám robia radosť, smejte sa, smiech je dobrý pre váš imúnny systém
 10. nájdite si cestu ako sa emocionálne uvoľniť, nájdite si kouča, poradcu alebo mentora

Týchto 10 tipov vám môže pomôcť lepšie manažovať stres. Ak sú váš smútok, strach z neplodnosti, beznádej a iné negatívne emócie veľmi silné, najlepšia pomoc je fertility kouč. Môžete si priamo tu rezervovať prvé nezáväzné a zdarma stretnutie.

Fertility kouč :

 • má osobnú skúsenosť s neplodnosťou
 • pozná procesy IVF a liečbu plodnosti
 • vychádza z aktuálnej situácie klienta a tú rieši
 • vie poskytnúť klientovi emocionálnu podporu
 • rieši problémy cielenejšie, efektívnejšie, výsledky sa dostavia rýchlejšie
 • zaoberá sa osobným rozvojom a cieľmi klienta

10 tipov pre plodnosť

vám pomôže lepšie sa zorientovať v problematike plodnosť a možnosti liečby, či už medicínskej alebo aj inej. Nebuďte na túto tému sama, najmite si fertility kouča, ktorý vám pomôže lepšie túto situáciu zvládnuť a vyriešiť. Eliminujte stres a negatívne vplyv neplodnosti na vás a váš život. Výhoda fertility koučingu je, že za prvé stretnutie neplatíte a môžete sa samé rozhodnúť, či tento proces/terapia je pre vás alebo nie.

Prvé stretnutie je zdarma a nezáväzné. Pracujem osobne v Bratislave a cez skype celé Slovensko aj svet.

Teším sa na spoluprácu s vami!