Výhody koučingu cez skype

Výhody koučingu cez skype

Prečo využiť Skype koučing práve teraz?

 1. Zľava 20% do konca apríla 2020 na balíky PRVOSIENKA – 5 stretnutí a ORCHIDEA – 10 stretnutí
 2. Prvé stretnutie ZDARMA a NEZÁVÄZNÉ 
 3. Mám 10 rokov skúseností s koučovaním cez Skype a rovnaké výsledky ako osobne
 4. Môžete sa koučovať v pohodlí svojho domova a zároveň vďaka kamere mať pocit blízkosti
 5. Flexibilné termíny – podľa dohody, ráno, na obed, večer, vo výnimočnom prípade aj cez víkend
 6. Je to jednoduché, efektívne a funguje to
 7. Budete sa cítiť oveľa lepšie a pozitívnejšie aj v tomto náročnom období
 8. Posilníte si myseľ a inšpirujete sa
 9. Pomôže vám nastoliť rovnováhu a zbaviť sa stresu
 10. Váš život sa zlepší a budete psychicky odolnejší
 11. Pozitívna myseľ pomôže vašej imunite
 12. Najviac skúseností mám v oblasti psychika a plodnosť, ale koučujem aj iné témy
 13. V prípade, že ste sa ocitli v núdzi finančnej a pociťujete strach, paniku, stres v dôsledku aktuálnej situácie poskytujem Skype koucing/konzultaciu ZDARMA v rozsahu 2/3 stretnutia na skype – HESLO: “MIER V DUŠI”

Z mailu mojej klientky dňa 29.3. 2020:

“Ešte raz – ďakujem Ti za všetko, čo si mi dala.  Prajem Ti veľa úspechov a veľa klientov.. keby ľudia vedeli ako veľmi sa im život po coachingu s Tebou zlepši, hrnuli by sa k Tebe cele zástupy. “

Moja práca je pre mňa poslaním, baví ma a napĺňa. Môžete zistiť na prvom stretnutí ZDARMA.

Teším sa na našu spoluprácu, spolu prekonáme aj toto výnimočné obdobie. ZVLÁDNEME TO!