Kontaktné údaje

Marcela Korčeková
1. Fertility kouč v SR, psychologička

Tel.: 0910 133 132
E-mail: marcela.korcekova@gmail.com

Novinky

Chcete vedieť viac?

Pozrite si novinky o mojom pôsobení
Novinky

Ak sa chcete čokoľvek opýtať alebo objednať na koučing, vyplňte prosím formulár nižšie a odošlite ho iba kliknutím na “odošli”. Odpoviem Vám v najbližšom možnom termíne. Pokiaľ nedostanete odpoveď do 3 pracovných dní, zrejme sme Vašu otázku nedostali a nemohli sme na ňu odpovedať alebo ste uviedli nesprávnu e-mailovú adresu a nám sa nepodarilo odpoveď odoslať. V takom prípade nás môžete kontaktovať telefonicky alebo skúste otázku poslať znova.

Vaše meno a priezvisko(povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Prevádzkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje pre účely splnenia služby - FertilityCoaching. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. U prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je: Mgr. Marcela Korčeková. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.