Dotazník – pomoc pri diplomovej práci

Dotazník – pomoc pri diplomovej práci

Dotazník – pomoc pri diplomovej práci

študentke psychológie Dominike.

Veľmi sa teším, že téma plodnosť a psychika sa aj u nás na Slovensku konečne dostala aj na vedeckú úroveň. Toto je druhá študentka psychológie, ktorá tému rozoberá vo svojej diplomovej práci a tiež ma teší výskum na túto tému. Preto vás prosím o anonymné vyplnenie online dotazníka.

Tu je príhovor študentky k vám:

Milí priatelia/priateľky,
prihováram sa k Vám a Vašim partnerom/partnerkám s prosbou o vyplnenie dotazníka k diplomovej práci, ktorá sa realizuje pod záštitou Katedry psychológie na UK v Bratislave i v spolupráci mnohých kliník či centier asistovanej reprodukcie.
Cieľom výskumu v tejto práci je zachytiť, do akej miery problém s plodnosťou ovplyvňuje spoločné zvládanie stresu a kvalitu života partnerov po emocionálnej či fyzickej stránke.
Účasť vo výskume zahŕňa možnosť vyplnenia dotazníka a na báze Vášho dobrovoľného záujmu online či osobné stretnutie, počas ktorého by sme sa venovali viacerým doplňujúcim otázkam. Otázky sú zamerané na zachytenie osobných skúseností prežívania problémov s plodnosťou v partnerskom vzťahu.
Ak by ste mali záujem aj o spoločný anonymný rozhovor, príp. len individuálny záujem o výsledky výskumu, kontaktujte ma prosím na mailovej adrese: majercakova15@uniba.sk
Vaša účasť v tomto výskume je plne anonymná a dobrovoľná v súlade Etickým kódexom psychologickej činnosti.

Veríme, že výsledkami výskumu získate prehľad o tom, aké sú Vaše zvládacie stratégie, a aká je kvalita Vášho života v dôsledku problému s plodnosťou. Takisto Vašou participáciou na výskume pomôžete lepšej informovanosti o problematike prežívania problémov s plodnosťou u párov na Slovensku, a to nielen pre oblasť psychológie, ale i medicíny.

Dotazník – pomoc pri diplomovej práci.

Vopred ďakujeme za Vašu ochotu pri spolupráci a venovaný čas.

Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí dotazník vyplnili a poprosili by sme aj mužov sa zapojiť. Ďakujeme. 
V prípade záujmu o výsledky je k dispozícii  mailová adresa Dominiky.