V marci 2019 sa mojej klientke narodilo dievčatko. Tentokrát to išlo veľmi rýchlo, porodila do roka po našom prvom koučingu.

Teším sa z toho veľmi, pretože to je už 67 dieťa FC.

Želám malej princezne a rodičom veľa lásky, zdravia, radosti a šťastia.